Lägga till ny medlem

Gå till Arkiv/nytt/medlem (alt. klicka på knappen ”Ny medlem” uppe i menyraden). 

Sidan ’Ny medlem’ visas. 

  • Vilka fält som finns på sidan beror på den konfiguration som gjordes när ert system installerades.
  • Fyll i formuläret. 
    • För ny medlem som ännu inte betalt sin första medlemsavgift är det viktigt att rutan "Intresseanmäld" kryssas i. Då blir medlemmen sökbar som intresseanmäld via "Sök och Skriv ut" vilket underlättar när det är dags för fakturering, utskick av välkomstbrev etc.
    • "Förfallodatum" anger hur länge medlemskapet räcker, dvs om man har betalt sin medlemsavgift för året är förfallodatumet för medlemsskapet den sista december. 
    • Fler förklaringar till fälten på "ny medlem" finns i ordlistan
  • Tryck på knappen ”Spara”, längst ned på sidan. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss