Föra över balanser mellan bokföringsår

Om du skapat ett bokföringsår och kopierat kontoplan från föregående år så kan du när som helst föra över det tidigare årets utgående balanser som ingående balanser för detta år.

Gör så här:

  1. Gå in i menyn Inställningar->Bokföringsår
  2. Välj året du ska föra över balanserna till
  3. Klicka på knappen "Överför föregående års balanser" och bekräfta med "Ok"
  4. Balanserna som förs över ersätter balansen på alla konton som fanns i det föregående bokföringsåret.
  5. Du kan sedan manuellt justera balanserna via menyn Arkiv->Kontohantering->Ingående balans.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss