Avsluta bokföringsår

För att avsluta och låsa ett bokföringsår gör man så här:

Först behöver du göra själva årsavslutet, med omföringar av årets resultat etc. om er förening arbetar enligt den redovisningsprincipen. Är du osäker så hör med din revisor.

  1. När allt är klart går du in i menyn Inställningar->Bokföringsperioder
  2. Klickar på det år som skall låsas.
  3. Markera kryssrutan "Låst" och välj spara.

Nu är året låst, och du kan inte skapa eller ändra verifikat.

Har du inte redan skapat det nya bokföringsåret så är det dags att göra det nu. Har du gjort det så för du lämpligen över de utgående balanserna en sista gång.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss