Val av kontoplan

I Bokföringsmodulen kan du använda vilken kontoplan du vill, med valfria kontonummer och benämningar. Du redigerar din kontoplan under Arkiv-menyn, Redigera->Kontoplan.

Det finns bara fyra typer av konton, Intäkter, Utgifter, Tillgångar och Skulder. Du måste välja till vilken kategori kontot hör för att rapporterna ska räkna rätt.

I systemet följer en enkel kontoplan med som ofta är lämplig för mindre föreningar som inte har redovisning av moms och löneskatter och som använder fakturametoden. Kontoplanen följer BAS-2011.

I formuläret för att konfigurera din aktuella bokföringsperiod (Inställningar->Bokföringsperioder) kan du ange om din kontoplan följer BAS-2011, som är en standard för gruppering av konton i en kontoplan. Du kan när som helst ändra denna inställning, det enda som påverkas är utskrifterna av balans och resultatrapporterna.

Använder du BAS-2011 så kommer balans och resultatrapporterna att få underrubriker som grupperar dina rapporter för att de ska bli mer överskådliga. Har du väldigt många konton kan det vara en bra idé att använda en standardiserad uppdelning.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss