Komma igång med autogiro

Innan man kan driftsätta Autogiro i medlemssystemet måste Autogiro vara uppsatt och ett kundnummer ska finnas för autogirot (detta görs med er bank).

Mall till autogiroavisering 
Innan en autogirodragningar kan påbörjas, ska medlemmen ha fått ett brev om när det börjar gälla, hur mycket som kommer att dras och vilken periodicitet. Denna mall är underlaget till dessa brevutskick.

Välj Arkiv – Mallhantering

Välj mall för ”Autogiro”: 
(hittar ni ingen autogiro mall, behöver ni beställa den hos oss). 
- Skriv in önskad text i de olika textfälten. 
- Förhandsgranska och godkänn mallen när ni är nöjd med textinnehållet.

Hantera autogiromedgivanden
Ett autogiromedgivande är ett medgivande där medlemmen/gåvogivaren har godkänt att medlemsavgiften/gåvan kommer att dras från deras konto på överenskomna datum. Medgivandet måste vara klart och registrerat på internetbanken/ Autogiro Online.


Lägg till autogiromedgivanden i fakturamodulen
Välj Arkiv - Autogiromedgivande

Lägg till ny betalare: 
- Skriv in betalarnummer (medlemsnummer), 
- Ange periodicitet 
- Ignorera förfallodatum, kryss för detta  ignorera att medlemmen eventuellt har ett tidigare förfallodatum som genererar en förhöjd första avgift. 
- Klicka på ”Lägg till betalare”

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss