3. Fakturalayout

Vid förhandsgranskning av en mall i mallhanteraren skapas ett PDF-dokument som visar hur 

texten kommer att se ut i producerat material. Exemplet nedan visar hur mallen 
”årsavisering” ser ut.

Fakturafält

Blåa fält – information hämtas från förenings-/förbundsbilden i medlemsregistret.
Gröna fält – rubrik och text hämtas från mallarna. Rubrik har plats för 1 rad text, textfältet
har plats för 20 rader (varje medlem tar en rad av dessa 20).
Orange – information hämtas från medlemsbild.
Lila fält – information hämtas från fakturamodulen.
Röda fält – kan inte ändras layoutmässigt.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss