2. Redigera mallar

Redigera mallar

För att redigera önskad mall, klicka på mallnamnet i mallhanteraren. En ny bild öppnas och visar de aktuella mallar som finns till utskicket. Exemplet i bilden nedan visar att det finns E-postutskick, huvudutskick, påminnelse 1 samt påminnelse 2 som ska göras klar och godkännas.

Redigera mall

Klicka på huvudutskick för att kunna redigera utskicket. Nu öppnas mallen i redigeringsläge. Här kan ni skriva in önskad text. Ni kan alltid förhandsgranska och se hur utskicket ser ut. Se bild nedan.

I texten kan man använda kopplingsinstruktioner, för att exempelvis skicka med inloggningsuppgifter till ”Min sida”.

[prop.medlemsnr]            Medlemmens medlemsnummer 
[prop.namn]                     Medlemmens namn 
[prop.ocr]                         Fakturans OCR-nummer 
[prop.konto]                     Kontonummer för betalningen 
[prop.avgift]                     Medlemsavgiften 
[prop.anvnamn]               Medlemmens användarnamn (till Min sida) 
[prop.lösenord]                Medlemmens lösenord (till Min sida)

Exempel: 
Ditt användarnamn är: [prop.anvnamn] och ditt lösenord är: [prop.lösenord]

När allt är klart kryssar ni i ”Godkänn text och lås mallen” och sparar. 
(En förhandsgranskning krävs innan man kan godkänna och låsa mallen).

Mallinformation

Ej klar - visar att mallen inte är godkänd.
Klar - visar att mallen är godkänd.
Förhandsgranska – visar hur utskicket kommer att se ut i ett pdf-dokument.
Godkänn och lås mallen – Låser mallen så att det inte kan ske någon ändring efter godkännande. 
Lås upp mall för redigering - Det går att låsa upp mallen igen och utskicket övergår till ”ej klar”. 
Senast ändrad – visar datumet då mallen ändrades senast.
Senast ändrad av – Visar vem som senast ändrat i mallen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss