1. Nyinkomna transaktioner

Välj: Arkiv - bokföringsunderlag, fliken "Nyinkomna transaktioner"

Nyinkomna transaktioner
Nyinkomna transaktioner är de samlade godkända betalningarna som hanterats i tidigare steg. 
Klicka på aktuellt datum så syns de enskilda betalningarna.

Kryssa för de datum som ska ingå i bokföringsunderlaget, klicka sedan på skapa underlag. 
Tips: Om du vill markera alla samtidigt kryssa i rutan framför Datumrubriken

(Vi rekommenderar att samtliga betalningar även eventuella felbetalningar är hanterade innan man skapar ett bokföringsunderlag 
för önskad tidsperiod. Om detta inte görs kommer de med i senare underlag när de hanteras och tidsperioderna blir då 
överlappande på aktuella underlag)