Startsida

Startsidan visar de händelser som vanligtvis kräver uppmärksamhet. I bilden ovan kan vi se några exempel.

Röd ram - visar att det finns något som behöver hanteras.

Gul ram - visar viktig information.

Grön ram – visar att det inte finns något som behöver hanteras. 

Klicka på huset (uppe i menyraden) och du kommer tillbaka till startsidan, oavsett var du befinner dig i fakturamodulen.

För att snabbt ta sig till en uppgift: klicka på exempelvis ”mallar att godkänna” så kommer man direkt till mallhantering. (Man når samma val via arkiv i menyn, arkiv – mallhantering)

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss