Utträde av medlem

När man utträder en medlem innebär det att medlemmen avregistreras som aktuell medlem. Den utträdda medlemmen finns kvar i registret som utträdd. Det går endast att söka på medlemmen genom att kryssa i rutan ”Utträdda medlemmar” i sökbilden.

 • Gå till Arkiv/Öppna/Medlem
 • Sök efter den medlem du vill utträda
 • Öppna medlemmen genom att klicka på namnet
 • Längst ned i bilden finns knappen ”Utträde av medlem”
 • Välj vilket datum som ska registreras samt välj orsak till utträdet
 • Tryck ”OK” 

Vid utträde sker även följande:

 • Eventuella uppdrag avslutas.
 • Eventuella vänmedlemsskap avslutas.
 • Eventuella familjekopplingar bryts.
 • Obetalda fakturor makuleras.

Utträde av medlem i hushåll 

Om en medlem som är sammankopplad i ett hushåll (familj) ska utträdas, så ska hushållskopplingen först tas bort. Därefter söker man fram medlemmen som ska utträdas och utträder enligt tidigare instruktion. 

Ta bort hushållskoppling

 • Gå till ”Arkiv/Öppna/Medlem
 • Sök efter medlem som ska kopplas bort och öppna den.
 • Om du är inne på huvudmedlemmen så står det ”Huvudmedlem i hushåll” längst upp i bilden. 
 • Om du är på ”hushållsmedlemmen”, så står det ”Medlem i hushåll” längst upp i bilden. Öppna hushållets huvudmedlem genom att trycka på ”huset” som finns intill en av medlemmarna under rubriken ”Hushållskoppling”. Huvudmedlemmen öppnas.
 • Koppla bort den medlem som ska avregistreras genom att trycka på papperskorgen intill medlemmen under rubriken ”Hushållskoppling”.
 • OBS! Spara ändringen.
 • Öppna sedan den frikopplade medlemmen och gör ett utträde enligt instruktioner ovan.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss