Hushållskoppling

Sammankoppling av medlemmar i samma hushåll görs främst av två orsaker; dels så vill sammanboende ofta ha en gemensam faktura eller tidning, i stället för två. Dels vill lokalföreningar ofta slippa skicka två brev till medlemmar i samma hushåll och vill därför att de är sammankopplade så att det endast skrivs ut en adressetikett för hushållet. 

I medlemssystemet kallas de som sammankopplas för ”Huvudmedlem i hushåll” respektive ”Medlem i hushåll”. Denna benämning är egentligen av teknisk betydelse för att databasen ska kunna göra sammankopplingen på ett enkelt sätt. Vem som blir ”Huvudmedlem” och vem som inte blir det i en sammankoppling är helt slumpmässigt. Ofta är det den i ett hushåll som blivit medlem som står som ”Huvudmedlem” men det finns undantag från det också.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss