Om Medlemmar och Intressenter

Det finns två typer av poster i registret – medlemmar (aktiva, utträdda och ännu ej betalda medlemmar) och intressenter (icke medlemmar, t ex prenumeranter eller andra kontakttyper).

I ditt system kan intressenter kallas för något annat, exempelvis prenumeranter, kontakter eller möjligen inte användas alls. 

Nya medlemmar som ännu inte betalt sin medlemsavgift registreras i systemet som "Intresseanmälda".

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss