Lägga in profil i profilgrupp

I profilgruppen läggs själva profilen som sedan ska användas för att kopplas till medlem. 

  • Gå till Arkiv/Öppna profilgrupp.
  • Tryck ”Sök”. Klicka på den profilgrupp du vill öppna.Tryck på knappen ”Ny profil” till höger i bild.
  • Namnge profilen, t ex ”Städansvarig”
  • Tryck ”Spara” 

För att ta bort en inmatad profil trycker du på papperskorgen till höger om profilnamnet.