Söka fram profilmärkta medlemmar

Medlemmar kan sökas fram och t ex tas ut i Excel eller som etiketter mm.

  • Gå till Arkiv/Sök och skriv ut/Medlem och Intressent
  • Gå till ”Utökad sökning”. Under rubriken ”Profiler” hittar du inställningarna för profiler.
  • Välj om du vill att resultatet ska inkludera medlemmar som har någon av de sökta profilerna, eller som har alla de sökta profilerna.
  • Lägg till en eller flera profiler genom att trycka på ”Lägg till profil”.
  • Välj profil genom att först välja Grupp och sedan Profil. Du kan även välja att inkludera hela gruppen. Det betyder att systemet söker på alla ingående profiler, dvs hela Profilgruppen.
  • Tryck ”Lägg till”.
  • Gör om proceduren för att lägga till fler profiler. 
  • Du kan även välja att Undanta profiler. Det innebär att medlemmen inte ska ha den profilen för att komma med i sökträffen. 
  • Tryck Sök och ta ut data på sedvanligt sätt genom att trycka på knapparna längst upp