Lägga upp en profilgrupp

Profiler läggs i grupper för att de ska vara lättare att hitta internt i systemet. Du skapar först gruppen och sedan de profiler den ska innehålla. (Läs mer om hur du lägger till profiler i en profilgrupp)

  • Gå till Arkiv/Ny profilgrupp.
  • Skriv namnet på profilgruppen i rutan ”Profilgrupp”, t ex ”Ansvariga”.
  • Ange vilka som skall ha tillgång till profilen (förbund/distrikt/förening).