Om profiler

Profiler används för att kunna kategorisera/gruppera medlemmar och intressenter. Konceptet bygger på att man först lägger upp en profil (t ex städansvarig). Profilen kopplas sedan till de medlemmar som är städansvariga. Därefter har man möjlighet att göra en sökning på profilen ”Städansvarig” och få ut dessa i t ex en Excel-fil.