Enkel sökning

Enkel sökning

I enkel sökning startar sökningen direkt när du väljer sökalternativ. Alternativ kan ej kombineras i enkel sökning – förutom valet om hushållsutskick. 

Distrikt: Begränsar urvalet till medlemmar inom valt distrikt. 
Förening: Begränsar urvalet till medlemmar inom vald lokalförening. 

Medlemmar: Begränsar urvalet till att endast ta med medlemmar. Tar ej hänsyn till betalning. 
Intresseanmälda: Begränsar urvalet till att endast ta med intresseanmälda personer. 

Betalda: Urval avgörs utifrån om förfallodatumet ej har passerats. 
Obetalda: Urval avgörs utifrån om förfallodatumet har passerats. 

Utträdda: Begränsar urvalet till att endast ta med medlemmar som står som utträdda. 
Intresseanmälda: Begränsar urvalet till att endast ta med intresseanmälda. 
Intressenter: Begränsar urvalet till att endast ta med intressenter. 

Hushållsutskick: Gör så att listor, etiketter, inbetalningskort etc. skapas med hänsyn tagen till sammankoppling i hushåll. I en lista står hushållsmedlemmar ihop även om de har olika efternamn, på etiketter står hushållsmedlemmar på samma etikett och på inbetalningskort står de ihop så att de får ett inbetalningskort tillsammans. Klicka i rutan så att det sätts en bock där för att ta hänsyn till sammankoppling i hushåll.