Ta bort hushållskoppling

Om du utträder en medlem som är sammankopplad med en annan medlem bryts sammankopplingen automatiskt och programmet ser också till att den medlem som är kvar får ev. tidning (genom att rutan vid fältet ”Tidning” i medlemsöversikten ikryssad). 

Om du vill bryta en sammankoppling mellan två medlemmar söker du först fram någon av de medlemmar som ingår i sammankopplingen. Gå till ”Arkiv/Öppna/Medlem” och sök efter medlem som ska kopplas bort och öppna den. 

Om du är inne på huvudmedlemmen så står det ”Huvudmedlem i hushåll” längst upp i bilden. Om du är på ”hushållsmedlemmen”, så står det ”Medlem i hushåll” längst upp i bilden. 

Det är endast på en huvudmedlem som du kan bryta sammankoppling. Om du kommer in på hushållsmedlemmen som måste du ta dig till huvudmedlemmen först. 

Öppna hushållets huvudmedlem genom att trycka på ”huset” som finns intill en av medlemmarna under rubriken ”Hushållskoppling”. Huvudmedlemmen öppnas. 

Koppla bort den medlem som ska utträdas genom att trycka på papperskorgen intill medlemmen under rubriken ”Hushållskoppling”. 
OBS! Spara. 

Öppna sedan den frikopplade medlemmen och  avregistrera.

Vad händer med sammankopplade medlemmar vid… 

…utträde av någon av de sammankopplade medlemmarna? 

Hushållskopplingen bryts automatiskt och den kvarstående medlemmen har kvar sina uppgifter om medlemskapet och får eventuell medlemstidning. 

…adressändring 

Den andra medlemmen i hushållet får också ändrad adress per automatik. 

…utskrifter på listor och etiketter etc. 

Man kan välja om dessa ska skrivas ihop på listor och etiketter etc. eller om de ska skrivas var och en för sig.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss