Betalningsrutiner för medlemsavgift

Betalningsfunktionen bygger på fältet ”Förfallodatum” som finns på medlemsbilden Arkiv/Öppna/Medlem. ”Förfallodatum” är det datum som medlemmen förfaller till betalning. 

Vid nyregistrering av medlem anges vilket datum medlemmen nästa gång förfaller till betalning. 

Exempel: 
Föreningen har som policy att medlemmen betalar medlemsavgiften årsvis januari – december . Då kommer medlemmarna att ha förfallodatum ÅÅÅÅ-12-31. 

Det innebär att om man betalt avgiften för år 2015, så har medlemmen förfallodatum 2015-12-31. 

Det innebär också att när man skapar t ex inbetalningskort eller gör en OCR-fakturering som gäller medlemsavgift för år 2014, så ska man söka på 2013-12-31 för att få fram vilka medlemmar som ska faktureras för 2014 års medlemsavgift. 

Skapa inbetalningskort för medlemsavgift med manuell avprickning av betalningar 

(OBS! Gäller ej fakturatjänst med OCR – se separat beskrivning) 

 • Gå till Arkiv/Sök och skriv ut/Medlem och intressent
 • Klicka på fliken ”Utökad sökning”. Ange förfallodatum i fältet  under ”Betalstatus”. Ex. 20131231, om det gäller avgift för 2014.
 • OBS! Om du vill skicka endast ett inbetalningskort till hela hushållet/familjen så kryssar du i rutan ”Hushållsutskick”.
 • Tryck ”Sök”  Tryck på knappen ”Brev/Inbetalningskort”.
 • Välj typ av blankett.
 • Ange medlemsavgiften och om ni har en särskild avgift för familjemedlemmar
 • Om du valt en blankett där du har utrymme ovanför inbetalningskortet så kan du skriva meddelanden till medlemmarna i den stora textrutan på skärmen.
 • Meddelande till betalningsmottagaren är den ruta som finns till höger på inbetalningskortet.
 • Tryck förhandsgranska för att se prov på resultatet.
 • När du är nöjd trycker du ”Skapa inbetalningskort”. Öppna eller spara ned filen.
 • Lägg i förtryckta blanketter i skrivare och skriv ut.