Att använda variabler i grupputskick

När man gör grupputskick via medlemssystemet, inifrån systemet eller via funktionen e-postlista, kan man använda så kallade variabler för att göra utskicket anpassat till respektive mottagare.

För att lägga in en variabel använder man texten [prop.variabelnamn], till exempel:

Hej [prop.firstName]! Du är inbjuden till en träff med föreningen [prop.localName]. 

Vilket, om mottagaren heter Jens i förnamn och är med i föreningen Blåhaken, kommer översättas till:

Hej Jens! Du är inbjuden till en träff med föreningen Blåhaken. 

Följande variabler kan användas:

[prop.name_membernr] Infogar medlemsnummer och fullständigt namn. Ex: 1234, Jens Iggström
[prop.membernr] Medlemsnummer
[prop.birthdate] Födelsedatum (men inte fullständigt personnummer)
[prop.firstname] Förnamn
[prop.lastname] Efternamn
[prop.address] Gatuadress
[prop.postnr] Postnummer
[prop.city] Postort
[prop.co] C/o adress, med "c/o:" före adressen om den finns
[prop.email] E-postadress
[prop.payeddate] Senast betalt datum
[prop.expiredate] Aktuellt förfallodatum
[prop.localName] Föreningsnamn
[prop.localAddress] Föreningsadress (c/o, gata, postnummer och ort)
[prop.localEmail] Föreningens e-postadress
[prop.localPhone] Föreningens telefonnummer
[prop.shortaddress] Adress, utan C/o
[prop.phone] Telefon 1
[prop.phoneother] Telefon 2
[prop.username] Användarnamn på min sida
[prop.userpwd] Lösenord till min sida
[prop.memberid] Internt medlems-id, används endast på instruktion från föreningssupport.
[prop.memberidCrypt] Internt medlems-id, används endast på instruktion från föreningssupport.
[prop.custom1] - [prop.custom10] Ersätts med innehållet i ett förbundsanpassat fält, information om vilka fält som kan användas fås från förbundet