Flytta sidor och innehåll

  1. Navigera till den sida eller gren du vill flytta.
  2. Klicka på Flytta...
  3. Välj den den gren eller sida du vill flytta till.
  4. Klicka på Flytta när du är klar.