Media

Så fungerar det

Bilder och filer finns under fliken Media.
Där kan man ladda upp filer och skapa struktur med hjälp av mappar.

Ladda upp bild eller fil i media-katalogen

1. Gå till fliken ”Media”

mceclip0.png

2. Klicka på en katalog i vänstermenyn.

mceclip1.png3. Dra och släpp bilder eller filer från datorn inom den gula markeringen. Eller klicka inom det gula området för att välja bilder eller filer från datorn.
mceclip2.png