Skapa en komponent

I det här exemplet skapas Block - Text

1.Klicka på de tre prickarna under ”Komponenter” och klicka sedan på en komponent i listan.2. Ange Namn på komponenten överst i fönstret.

3. Klicka på ”Add content” och fyll i information i komponenten3. Spara och Publicera komponenten.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss