Vad gör jag om jag redan har en registrerad domän hos en annan leverantör?

Bra att du redan har en domän! För att man ska komma till din nya hemsida behöver inställningar i domänen uppdateras.

När det blir dags för publicering får ni uppgifter från oss som ni eller er leverantör uppdaterar i den portal domänen är registrerad på för att slutföra om-pekningen.