Vår roll som personuppgiftsbiträde

Nedan listas de behandlingar som Föreningssupport/Bizsys AB kan komma att utföra i vår roll som personuppgiftsbiträde. Exakt vilka uppgifter som utförs hos dig som kund är beroende av om du har aktuell tjänst eller ej.

Dessa behandlingar utförs ”kontinuerligt”, med en periodicitet som Föreningssupport anser lämpligt, alternativt som automatisk reaktion på annan händelse:

 • Drift
 • Säkerhetskopiering
 • Inläsning av OCR-inbetalningar
 • Avstämning av inkomna betalningar
 • Hantering av felaktiga betalningar
 • Leverans av filer för autogirodragning till BGC
 • Hantering av betalningar med kort, Swish och andra metoder
 • E-postutskick av information till nya medlemmar – Ingår i abonnemang
 • E-postutskick av information om nya medlemmar till respektive organisation
 • Insamling av anmälningar, bokningar och ansökningar
 • Insamling av gåvor
 • E-postutskick till gåvogivare, kund och insamlingsägare angående lämnade gåvor
 • Uttag av underlag för utbetalning
 • Adressuppdatering via SPAR
 • Utträdande av avlidna via SPAR
 • Rensning av gammalt data
 • Radera intresseanmälda 3 månader efter senaste fakturautskick
 • Radera utträdda medlemmar 13 månader efter utträdet
 • Utträde av medlemmar som ej betalt faktura efter 8 månader
 • Radera ögonblicksbilder för februari till december efter 13 månader
 • Anonymisera ögonblicksbilder efter 2 år

Dessa behandlingar utförs på begäran för kunds räkning:

 • Skapande av fakturaposter för medlemsavisering
 • Leverans till tryckeri av fakturainformation
 • Skapande av underlag för medlemskort
 • Leverans till tryckeri av medlemskortsinformation
 • Ändringar och nyupplägg av medlemsuppgifter
 • Uttag av statistik
 • Uttag av medlemslistor
 • Uttag av adresseringsinformation
 • E-postutskick till medlemmar
 • Skapande av formulär för anmälningar, bokningar och ansökningar
 • Uttag av listor på anmälningar, bokningar och ansökningar
 • Uttag av balans och resultaträkningar
 • Uttag av huvudbok och verifikationslista
 • Ändring av uppgifter på hemsida
 • Återställning av backup
 • Utlämnande av registerutdrag
 • Dataportabilitetsuttag
 • Uttag av tidningsfiler 12 gånger per år enligt lista från kund

Underbiträden

Aktivitet Leverantör Plats
Postutskick Design & Tryck i Hudiksvall AB
Sverige
E-postutskick Sendgrid USA (Privacy Shield)
Systemdrift Microsoft Nordeuropa
Adressuppdatering SPAR Sverige
     

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss