Varför stämmer inte statistiken?

Det finns en del orsaker till varför statistik inte stämmer. En vanlig orsak är att registret är löpande, dvs. det förändras hela tiden och det går att mata in data bakåt i tiden. En annan orsak kan vara om man använder sig av vänmedlemskonceptet, så kan det i vissa lägen glömmas bort att räkna med dessa eller utesluta dessa.

Ett vanligt problem är också om man tar ut statistik som involverar postnummer och kommuner. Vissa postnummer tillhör nämligen två kommuner, vilket kan göra att medlemmen kommer två gånger.