Behörighetsnivåer

Administratör: Endast om användaren ska kunna göra ändringar i systemet ex. lägga upp användare. 

Privilegierad: Kan lägga till och ändra information i medlemssystemet. 

Användare: Kan lägga till och ändra information i medlemssystemet, dock krävs ett godkännande från någon med högre behörighet innan ändringarna träder i kraft. 

Gäster: Kan läsa och hämta information ur medlemssystemet, utan ändringsmöjlighet. 

Externa: Åtkomst till vår externa inloggning för medlemskontroll. Begränsad sökning och begränsade sökresultat. Används främst för att ge möjlighet för extern part att till exempel verifiera ett medlemskap.