Värva nya medlemmar

Värvningsmodulen är uppdelad i två separata funktioner en där befintlig medlem värvar nya medlemmar från ”min sida” och en ”kampanjfunktion” där man utgår från ett externt register med utvalda ”prospekts”. Modulen måste aktiveras för att finnas tillgänglig. 

Värvning via Min sida 

Tillägg i ”Min sida” låter medlemmar tipsa och värva vänner och bekanta. 

När den nyvärvade medlemmen betalat sin medlemsavgift utgår ”poäng” till den som värvat. Dessa poäng kan ge medlemmen rabatt på medlemskap, inköp av artiklar eller vad ni i förbundet bestämmer er för. 

Statistiken visar vilka medlemmar som värvat nya medlemmar, även information om intresseanmälda och nya medlemmar visas. 

Värvning via kampanjfunktionen

  • Värva medlemmar från en komplett ”kampanjfunktion” som använder ett importerat adressregister (prospekt) ex. från SPAR. 
  • Statistikfunktion, där man kan följa aktuella kampanjer. 
  • Sök och skriv ut prospekt från importerat adressregister.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss