Utträdd

En medlem som går ur föreningen finns kvar i medlemsregister som ”Utträdd” till dess att en rensning görs av databasen. Denna rensning görs vanligtvis årsvis. Exempelvis kan den 31/12 varje år göras en rensning i databasen så att alla som då stått som utträdda i minst ett år, alltså med ett utträdesdatum 31/12 föregående år eller tidigare, raderas ur databasen. Potentiellt sett kan alltså en medlem finnas som avregistrerad i register under nästan två år, om vederbörande gick ur den 1 januari ett år.