Nummerformat

Beskriver hur man skriver in ett nummer, ÅÅÅÅ betyder ”årtal med fyra siffror”, MM betyder ”månad med två siffror”, DD betyder ”dag med två siffror” exempelvis 20100415. NNNNN anger hur man skriver ett nummer, NNNNN betyder ”nummer med 5 siffror”, till exempel postnummer 82600. NNNN = nummer med 4 siffror, exempelvis de fyra sista siffrorna i ett personnummer. Ett komplett personnummer skulle beskrivas som ”ÅÅÅÅMMDD-NNNN”.