Vänmedlem

Vissa föreningar har det som kallas vänmedlem eller stödmedlem. Det innebär att en medlem är fullvärdig medlem i en förening och vänmedlem i en eller flera andra föreningar. Detta för att kunna ta del av lokalföreningens aktiviteter. Som vänmedlem betalar man full avgift i den förening man är fullvärdig medlem i och i de flesta fall endast lokalföreningsavgift i den förening man är vänmedlem i (i andra fall betalar man även distriktsavgift för vänmedlemskapet, i ytterligare andra fall betalar man ingenting för sitt vänmedlemskap). Möjlighet finns att registrera dessa vänmedlemmar i medlemsregistret för att kunna göra utskick till dessa.