Intresseanmäld

Intresseanmäld är en nytillkommen medlem som ännu inte har betalt sin medlemsavgift. Vid anmälan via formuläret för att bli medlem på er webbplats kommer rutan "Intresseanmäld" att vara ikryssad om medlemmen har valt att betala sitt medlemskap med faktura eller pappersfaktura. När fakturan är betald tas markeringen bort och rutan för "Inträdesdatum" fylls med datumet då betalningen genomfördes (detta sker automatiskt vid betalning med OCR-faktura). Vid betalning med kort, direktbank eller Swish räknas man som medlem direkt. Om en ny medlem registreras via systemet måste rutan kryssas i manuellt. Vanligtvis tas intresseanmälda medlemmar som ej betalt tas bort efter en viss period.