Skapa enstaka faktura

Om föreningen använder OCR-avisering kan man  från medlemsbilden skapa enstaka fakturor vid behov.

Klicka på knappen skapa ny faktura:

Här måste man själv fylla i belopp, blankettyp, förfallodatum och texten på fakturan.

Man måste också välja fakturatyp. Om man väljer medlemsavgift kommer medlemmens medlemsskap att uppdateras (förfalloår, inträdesdatum etc.) när fakturan betalas.

När man klickar på "Skapa faktura" skapas fakturan och finns tillgänglig på medlemsbilden och ev. "Min sida"

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss