Förfallodatum

Förfallodatum anger hur länge medlemskapet är giltigt. 

Systemet använder datumet i detta fält för att veta när medlemmen ska få sin nästa faktura. När en faktura är betald ändras datumet automatiskt.