Manuell avstämning av betalningar

Avstämning av betalning görs från Arkiv/Förfallolista förening. Där visas medlemmar som förfallit till betalning (baseras på förfallodatum). 

  • När betalning inkommit letar du reda på medlemmen i listan och bockar i kanten.
  • Du kan bocka av flera medlemmar.
  • När du är klar trycker du ”Spara” längst ned i bild. Då sätts förfallodatumet fram på respektive medlem.