Avprenumeration av grupputskick

För att upprätthålla ett gott rykte på vår e-posttjänst finns en funktion där mottagare kan välja att inte längre få grupputskick  genom att klicka på en länk längst ned i meddelandet. Detta har ett antal effekter som man behöver vara observant på.

  • Medlemmen avsäger sig endast grupputskick, inte lösenordspåminnelser, fakturor eller andra administrativa meddelanden.
  • Medlemmen avsäger sig grupputskick från ALLA Föreningssupports kunder. En lista på dessa finns på www.foreningssupport.se
  • Grupputskick som görs via gränssnittet i medlemssystemet konverteras till HTML, för att informationen och länken inte ska störa det verkliga meddelandet allt för mycket.
  • Eftersom meddelandet konverteras till HTML kan vissa e-postklienter (Eg. Mozilla Thunderbird) välja att inte göra vissa länkar i meddelandet klickbara.
  • Medlemmen kan ångra sitt val själv genom att gå in på "Min sida" under "Ändra mina uppgifter" och kryssa ur rutan vid "Jag vill inte ha grupputskick"
  • Medlemsregistreraren kan återställa valet på medlemsbilden i medlemsregistret genom att klicka på länken "Avregistrerad från epostutskick" precis ovanför e-postadressen.