Om Grupputskick

I systemet finns funktioner för att enkelt kunna göra grupputskick via E-post. Grupputskicket använder ”Sparade urval” eller i systemet fördefinierade grupper, ”Fasta grupper”, som mottagarlistor (de som du vill skicka E-post till). 

Om inget sparat urval har gjorts tidigare gör detta från ”Sök och skriv ut” (beskrivs i tidigare avsnitt i manualen). Detta förutsatt att du vill göra ett annat urval än de som finns fördefinierade i de fasta grupperna.