Skapa ett grupputskick (epost)

Hur man skapar och skickar ett grupputskick.

1. Välj: 

Arkiv > Grupputskick > Nytt grupputskick

2. Välj ett ämne (rubrik) för utskicket. Ämne: Detta blir namnet på ditt utskick samt visas som ämne i mottagarens e-postprogram. Skriv in lämplig text, exempelvis ”Inbjudan till årsmöte 2011-12-13”. Detta fält är obligatoriskt och kan inte lämnas tomt. Ämnet används även som namn på utskicket när det sparas

3. Övriga fält lämnar vi tomma för stunden.
Klicka på "Nästa".

Välj mottagare 

4. Hämta mottagare I detta steg väljer du vilka mottagare som ska få utskicket. Du kan fortfarande ändra på all text samt spara utskicket till ett senare tillfälle.

Hämta mottagare: Klicka för att välja mottagare. En dialogruta öppnas där de fasta grupperna (fördefinierade mottagargrupperna) presenteras (beroende på användarbehörighet visas olika grupper).

5A. Fasta grupper 
Dessa snabbval kan kombineras med varandra.

5B. Sparade urval 
För att skicka till ett eget urval klicka på ”Välj istället mottagare från mina sparade urval”. En dialogruta öppnas där ”Sparade urval” listas. Välj aktuellt urval i listan och klicka ”Välj”. Sparade urval skapas i ”Sök och skriv ut”.

6. Antal mottagare

7. Skriv in ditt meddelande

7A. Datafält

Dessa koder kan användas i meddelandet för att infoga dynamiskt data, exempelvis medlemmens namn.

8. Bifoga fil

 • Klicka "Bläddra" för att leta upp det dokument som skall bifogas. 
 • Klicka "Spara". 
 • Upprepa för varje dokument som skall bifogas.

9. Ange svarsadress och avsändartitel

 • Svarsadress: Ange den e-postadress dit eventuella svar på grupputskicket skall skickas.
 • Avsändartitel: Det namn som ska stå som avsändare för utskicket.
 • Kopia till: Används för att lägga till mottagare som ej finns med i urvalet. Ange endast epostadress. Flera adresser separeras med semikolon. Exempel: support@foreningssupport.se;utskick@foreningssupport.se

10. Avsluta meddelandet

 • Spara, sparar ditt utskick.
 • Förhandsgranska, visar en förhandsgranskning av ditt meddelande utan att det skickas. (10a)
 • Skicka, skickar ditt meddelande till valda mottagare (10b)
 • Etiketter/Kuvert, till de som inte har E-postadress och finns med i urvalet. (10c)
 • Ta bort. raderar ditt utskick

10a. Förhandsgranska

Här visas en förhandsgranskning av ditt utskick. Det är även möjligt att ange en e-postadress och skicka ett test-mail. 

10b. Skicka: Sänder utskicket till angivna mottagare. En dialogruta, som nedan, visas där du får bekräfta ditt utskick.

Skulle du välja skicka igen, visas nedanstående meddelande.

10c. Etiketter
Nedanstående dialogruta kommer upp och man kan göra några val som sedan producerar ett PDF-dokument för utskrift av etiketter eller kuvert.