Använd autofilter i Excel

Excel är ett kraftfullt verktyg, inte bara för att jobba med formler och beräkningar utan även för att jobba med stora tabeller med textdata.

Via funktionen autofilter kan man sortera och filtrera data i flera steg:

Börja att se till att ditt data har rubriker i alla kolumner.

Klicka sedan på en av kolumnrubrikerna och sedan på "Sortera och filtrera" i menybandet och välj filtrera i menyn som fälls ned.

Nu Tänds en liten pil bredvid varje kloumnrubrik:

Et klick på pilen ger dig möjlighet att sortera listan eller flitrera bort sådant du inte vill se.

Jag kan till exempel sortera listan i Exemplet på Kolumn2 genom att klicka på det översta alternativet.

Och filtrera fram de rader som saknar "Tags" genom att först klicka ur "Välj Alla" och sedan klicka i "(Blanka)"

Klart!