Summera antal medlemmar i Excelrapporter

När man från "Sök och skriv ut" tar ut en anpassad Excel-lista kan man använda sig av en funktion för att summera antal medlemmar av en viss typ, exempelvis antal medlemmar per förening, per postnummer, per kön etc.

Om man till exempel vill se hur många medlemmar som bor i olika kommuner gör man enklast så här:

Välj de kolumner som ska summeras:

Kryssa i rutan "Summera antal medlemmar" och klicka på fortsätt:

Då visas de kolumner du valt samt en summakolumn som visar antal medlemmar i det gjorda urvalet som bor i respektive kommun. (Det tomma fältet visar att några medlemmar inte hade en kommunangivelse av någon anledning.)