Sökresultatet

Efter en stund är sökningen färdig och ditt sökresultat visas i nedre delen av bilden, under sökknappen, i form av en lista på de medlemmar som motsvarat sökkriterierna.

Klicka på texten i listen ovanför sökresultatet för att sortera efter den kolumn du väljer. Obs! Denna lista är bara en översikt över ditt sökresultat och det är alltså ingen medlemslista i sig, som går att skriva ut. 

Observera också antalsberäkningen i nedre delen av bilden, den ger summan hur många medlemmar som visas i översikten. Dock är det så att sökningen görs med en bock ikryssad för alternativet Hushållsutskick så är siffran ”totalt” inte det antal medlemmar som är med i sökningen, utan antalet hushåll som är med i sökningen. Alltså kommer siffran ”totalt” att vara lägre än det antal medlemmar som faktiskt skrivs ut. Men om man exempelvis skriver ut etiketter med en etikett per hushåll, så anger siffran ”totalt” det antal etiketter som kommer att användas. 

När du gjort ditt urval enligt instruktionen ovan så har knapparna i övre delen av bilden aktiverats, vilket gör att det nu går att klicka på dem.