Skriva ut en profillista

  • Gå till Arkiv/Sök och skriv ut/Medlem och intressent
  • Gör det urval som önskas inklusive önskade profiler.
  • Tryck ”profillista” längst uppe i fönstret.
  • Ändra Rubrik och datum om så önskas.
  • Tryck ”OK”. 

Profillistan öppnas i ett nytt PDF-dokument.