Inställningar för PDF-utskrifter

För att utskrifter av tillexempel etiketter och inbetalningskort ska placeras helt riktigt på pappret krävs det att man har korrekta inställningar i programmet som visar PDF-filer, normalt Adobe Acrobat Reader.

Dessa inställningar görs i Acrobat Reader efter att man valt "Skriv ut"/"Print" eller klickat på skrivarikonen. Då visas en dialogruta där man förutom att välja skrivare kan göra ett antal andra inställningar.
Nedan följer inställningar för de vanligaste programversionerna: 

Acrobat Reader DC - Svensk

Den viktigaste inställningen här är "Storlek" som måste sättas till "Verklig storlek" för att utskriften ska får rätt storlek på pappret.

Acrobat Reader/Acrobat 6-9 Engelsk

Den viktigaste inställningen här är "Page Scaling" som måste sättas till "None" för att utskriften ska får rätt storlek på pappret. Inställningen "Auto-Rotate and Center" har normalt ingen betydelse för normalstora pappersark men kan spela roll exempelvis vid utskrift av enstaka inbetalningskort, olika inställningar kan behövas beroende på skrivare.

Acrobat Reader/Acrobat 6-9 Svensk

Den viktigaste inställningen här är "Sidskala" som måste sättas till "Ingen" för att utskriften ska får rätt storlek på pappret. Inställningen "Autorotera och centrera" har normalt ingen betydelse för normalstora pappersark men kan spela roll exempelvis vid utskrift av enstaka inbetalningskort, olika inställningar kan behövas beroende på skrivare.

Foxit Reader - Engelsk

Den viktigaste inställningen här är "Scale" som måste sättas till "None" för att utskriften ska får rätt storlek på pappret. Inställningen "Auto-Rotate" och "Auto-Center" har normalt ingen betydelse för normalstora pappersark men kan spela roll exempelvis vid utskrift av enstaka inbetalningskort, olika inställningar kan behövas beroende på skrivare.