Skriva ut etiketter och kuvert

 • Gå till Arkiv/Sök och skriv ut.
 • Gör det urval som önskas. OBS! Om du endast vill skicka 1 brev till boende på samma adress, så kryssar du i 'Hushållsutskick'.
 • Tryck ’Etiketter/Kuvert’ längst uppe i fönstret.
 • Välj etikett eller kuvert (kuvert med avsändare).
 • Gör ytterligare inställningar (se nedan)
 • Tryck ’OK’. Välj sedan att öppna filen direkt eller spara ned den på hårddisken.
 • Skriv ut. 
 • Etiketterna är anpassade för ark med 24 etiketter i storleken 70 x 37 mm

Ytterligare inställningar på Etiketter/Kuvert 

Sortering: Detta sorterar etiketterna efter valda kriterier. Exempel: Om man väljer att t ex sortera efter personnummer, så kommer etiketterna i personnummerordning med den äldsta personen först. Detsamma gäller om man har medlemsnummer istället för personnummer som identifiering. 

Namnkonfiguration:

 • Lägg till familjemedlems namn efter huvudmedlem – detta skriver ut huvudmedlemmens namn + namnet på den första familjemedlemmen.
 • Lägg till ”med familj” efter huvudmedlemmens namn – exempel: Anders Andersson med familj .
 • Lägg till ”Till målsman för” före namn – exempel: Till målsman för Anders Andersson 

Extrainformation: Detta skriver ut en extra rad med text längst ner i högra hörnet på etiketten.