Om Sök och skriv ut

Det går att få ut en mängd olika rapporter ur systemet, t ex Medlemslista, Etiketter, Excel filer, inbetalningskort mm. 

Samtliga utskrifter i medlemssystemet bygger på att man först söker fram de personer som man vill ha med i sin utskrift och att man sedan väljer vilken typ av utskrift man vill göra. 

Sidan ”Sök och Skriv ut” består av två delar: den övre delen innehåller knappar för de olika utskrifter som går att göra. Den nedre delen innehåller ett sökformulär där man söker fram de medlemmar man önskar att utskriften ska innehålla. Innan man gjort en sökning kan man inte trycka på utskriftsknapparna, det är därför de är gråfärgade. 

Vi börjar alltså med att göra en sökning genom att öppna: ”Sök och skriv ut/Medlemmar och intressenter” från Arkiv-menyn. 

Det finns två typer av sökformulär; ”enkel” och ”utökad” sökning. Du växlar mellan de två formulären genom att klicka på respektive flik.