Epostlista

En funktion för att skicka e-post till en grupp medlemmar ur medlemssystemet via e-post. Funktionen möjliggör exempelvis e-postutskick med HTML-format, vilket funktionen grupputskick i medlemssystemet inte har. 

E-postlistan är som grupputskick baserad på ett tidigare sparat urval. E-postlistan har en unik e-postadress som man skickar ”utskicket” till. Därifrån distribueras sedan utskicket vidare till alla e-postadresser som finns i det aktuella urvalet. Innehållet i meddelandet skapas i annat program. För att kunna använda e-postlistan krävs att man har ett e-postprogram att skicka sitt meddelande ifrån. 

Exempel på användningsområden kan vara dynamiska urval till personer med vissa intresseområden, som ska delta på en resa, nyhetsbrev till prenumeranter, e-post till styrelsen. 

En annan möjlighet är att man kan skicka till e-postlistan (om man har rättigheter) utan att vara inloggad i medlemssystemet och på så vis kunna kommunicera med sina medlemmar snabbt och enkelt. 

Konfigurering och uppsättning av en e-postlista

För att sätta upp ett utskick måste man först skapa och sedan spara ett urval. Detta gör man i sök och skriv ut – medlem.

För att sätta upp en e-postlista, klicka på inställningssymbolen i det sparade urvalet som du öppnat i sök och skriv ut. ( Se markering i bild ovan.)

  1. Aktivera utskick används för att stänga respektive öppna en e-postlista. Det är endast när e-postlistan är aktiverad som det går att göra några utskick. 
  2. När man klickar på denna symbol genereras e-postlistans e-postadress. Om man vill generera en ny e-postadress klickar man här återigen och en ny e-postadress genereras till utskicket.
  3. Papperskorgen, vill du ta bort e-postadressen klickar du här.
  4. Här skriver du in vilka som skall få skicka till e-postlistan. Notera att om du inte anger någon blir e-postlistan öppen för alla (när e-postlistan är aktiverad). 

Tips 

Det kan det vara aktuellt att konfigurera ett speciellt utskickskonto eftersom den som är avsändare får de eventuella svar som blir om mottagaren besvarar utskicket. 

Om man utelämnar vem som är avsändare i e-postprogrammet kommer det namn som är uppsatt i medlemssystemet att visas som avsändare hos mottagaren. 

Göra ett begränsat utskick där ni kan kontrollera att allt blir som ni tänkt er innan ni skickar ett utskick. 

Vill man möjliggöra att medlemmen ska kunna välja bort att ta del av utskicket, kan man med fördel sätta upp den funktionen på ”min sida” och hänvisa dit för avaktivering av utskicket. Exempelvis en profil med en kryssruta där man valt huruvida man vill ha utskick eller inte. Notera att den valda Profilen måste ingå som en parameter i det aktuella urvalet för att det ska ha betydelse för huruvida medlemmen ska få något utskick eller inte.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss