Aktivera intresseanmälda

OBS! Detta avsnitt gäller ej för dig som använder OCR-fakturering. 

När betalning inkommit aktiveras intresseanmälda genom att öppna medlemmen (Kryssa i intresseanmälda i sökfönstret på ”Öppna medlem”). 

Inne på medlemsbilden kryssas rutan för ”Intresseanmäld” ur. Kontrollera inträdesdatumet. Spara. 

  • Gå till Arkiv/Öppna/Medlem
  • Kryssa i rutan ”Intresseanmäld” i sökfönstret
  • Sök fram och öppna medlemmen
  • Kryssa ur rutan ”Intresseanmäld” inne på medlemsbilden
  • Inträdesdatum sätt då till dagens datum. Detta går också att ändra.
  • Fyll i datum i ”Senast betald” (kan också heta annat t ex ”Avgift senast erlagd”).
  • Fyll i eventuella kompletterande uppgifter. 
  • Spara.