Startsidan

På startsidan finns olika rutor med information.   

Vad som visas på startsidan se lite olika ut beroende på vad din organisation valt att ta med.

Snabbstatistik 
Detta visar en snabb översikt av innehållet i registret.  

Nyheter 
Här publicerar Föreningssupport.se nyheter som rör systemet. Detta kan vara uppdateringar eller andra nyheter ni som användare har nytta av.   

Utskicksinfo

Information till er som använder våra utskickstjänster för t ex medlemsavisering, intresseanmälningar, påminnelser, brevutskick och medlemskort.

Registrerade händelser utförda av utomstående 
Detta är ändringar som gjorts på en medlem av någon annan än den föreningsanvändare som är inloggad. Det kan vara ändringar som gjorts av förbund, distrikt, SPAR eller systemets automatiska tjänster. 
Du kan själv bocka av att du läst listan genom att trycka ”Markera alla” och ”Arkivera markerade”. Du raderar då endast meddelandet från listan – inget ändras i medlemsregistret.  
Begärda uppdateringar 
Ibland visas en knapp ”Begärd uppdatering”. Detta används framförallt i samband med att man använder ett anmälningsformulär på webben eller låter medlemmarna ändra sina adressuppgifter via "Min sida". Klicka på knappen för att komma till en lista som visar aktuella uppdateringar som behöver hanteras. På listan kan du antingen acceptera eller avslå.  
Senaste ändringar 
Här visas de medlemmar som senast ändrats. 
Automatiska Jobb 
Här visas status över de automatiska jobb som är aktiverade. Det kan t ex vara schemalagd registervård som rensar bort utträdda medlemmar, etc.