Spara urval

Genom att trycka på knappen "Spara urval" på fliken "Utökad sökning" under "Sök och skriv ut", kan ett urval sparas för att sedan återanvändas, namnge urvalet noggrant och skriv en beskrivning så att du kommer ihåg vilka kriterier som använts.

Urvalet blir dynamiskt vilket innebär att det är kriterierna för urvalet som sparas, inte resultatet. 

Ex: Man söker fram alla medlemmar med profilen "Teatergrupp" och får ett resultat på 10 medlemmar som man sparar som ett urval med namnet "Teatergruppen". Två nya medlemmar tillkommer i föreningen och får profilmärkningen "Teatergrupp". När man då går in på Arkiv/Sök och skriv ut/Sparat urval och väljer "Teatergruppen" blir resultatet istället 12 medlemmar.