Koppla profil till en medlem

För att använda profilfunktionen måste profilen kopplas till respektive medlem, dvs alla ”Städansvariga” måste sökas upp och profilen läggas in. ( Här kan du läsa mer om profiler och profilgrupper)

  • Sök upp den medlem du vill märka upp.
  • I nedre delen av medlemsbilden hittar du ”Profiler”
  • Klicka ”Lägg till profil” och nedanstående dialogruta visas.